De kracht van het netwerk

De BTG geldt als een breed platform. Telecommastenaanbieder NOVEC is ook lid en plukte daarvan de vruchten. Zo deed het bedrijf interessante inzichten op voor de ontwikkeling van neutrale mobiele indoornetwerken, vertelt director business development Rosalie Weijers.

Wat doet NOVEC precies?
“NOVEC is een onafhankelijke aanbieder van telecommasten en draagt zorg voor beheer en verhuur. Inmiddels beschikken we over zo’n 2000 antenne-opstelpunten in Nederland. Deze worden onder meer gebruikt door telecomproviders voor de antennes van hun mobiele netwerk. NOVEC is begonnen met alleen omroepmasten. Toen de kans zich voordeed, kocht het een groot deel van de KPN-masten waardoor het bedrijf groeide. NOVEC is een dochteronderneming van TenneT.

We bieden niet alleen onze eigen telecommasten aan, maar ook infrastructuur van derden. Het is ons uitgangspunt om zo veel mogelijk partijen gebruik te laten maken van bestaande infrastructuur zoals onder meer bestaande hoogspanningsmasten voor de plaatsing van antennes. Hiermee voorkomen we dat er nieuwe masten bij komen. Dat doen we ook voor anderen; als bemiddelaar tussen eigenaren van (publieke) infrastructuur en de partijen die hun antennes daar willen plaatsen.”

Hoe ben je in deze branche terechtgekomen?
“Ik heb geen ICT-achtergrond en ben ook geen techneut. Wel vond ik de sector altijd al boeiend. De komst van internet en mobiele telefonie in de jaren negentig interesseerde me mateloos. Er stond van alles te gebeuren, er waren zó veel ontwikkelingen. Mijn carrière begon met een functie in de sales bij KPN. Later ben ik de kant van de marketing opgegaan, vervolgens meer richting strategie.”

Heb je het idee dat je in een mannenwereld werkt?
“Ja en nee. Het hangt er sterk vanaf in welk deel van de sector je werkt. In marketing zijn mannen helemaal niet in de meerderheid. Maar nu ik met mijn werk meer aan de technische kant zit, van telecomnetwerken, zie ik ze wel weer meer. Hetzelfde geldt overigens voor de contacten die ik opdoe via de BTG: dat zijn ook veelal mannen. Bij NOVEC is de verdeling over het hele bedrijf ongeveer fiftyfifty.

Het maakt in principe niet heel veel uit voor het werk of je een man of vrouw bent. Het onderscheid tussen techneuten en niet-techneuten speelt een grotere rol, en die vind je onder allebei. Techneuten zijn vaak enorm gepassioneerd en gedreven door technologieën en hun werkveld. Als niet-techneut ben ik juist geneigd om het grotere plaatje te bekijken, te zoeken naar het waarom van een toepassing en naar wat we er in de praktijk en concreet mee kunnen.”

Je bent ook betrokken bij een nieuwe propositie van NOVEC voor indoornetwerken: BinnenBereik. Wat houdt deze in?
“BinnenBereik is een andere business line van ons bedrijf. Deze speelt onder meer in op een behoefte onder telecomgrootgebruikers. Veel bedrijven zijn gevestigd in kantoorpanden die, zeker als ze niet al te oud zijn, vaak duurzaam zijn gebouwd. Het probleem daarmee is dat signalen van operators slecht doordringen in het gebouw en dat mobiele telefoons als gevolg daarvan, binnen slecht of helemaal geen bereik hebben. Veel organisaties kiezen daarom voor de aanleg van een eigen indoornetwerk met aparte antennes.

Met een operatorneutraal netwerk -al spreek ik liever van een multi-operator netwerk- zijn signalen van alle mobiele operators te ontvangen. Hiermee heeft iedereen en dus elke medewerker en bezoeker ongeacht zijn provider bereik in het gebouw. NOVEC realiseert hiervoor de infrastructuur en biedt BinnenBereik aan in een huurmodel. De klant hoeft zelf niet te investeren, geen contracten met diverse operators af te sluiten en wordt helemaal ontzorgd.”

Welke rol speelde de BTG?
“De BTG heeft ons in zekere zin aangespoord om BinnenBereik te ontwikkelen. NOVEC had al ideeën voor het realiseren van een neutraal indoornetwerk. Dankzij ons lidmaatschap hoorden we van het bestaan van een BTG-werkgroep die de mogelijkheden van dit soort netwerken onderzocht. Ik heb me er meteen bij aangesloten. Dankzij de werkgroep waren we in staat de wensen en behoeften van telecomgrootgebruikers te peilen, evenals datgene waar ze tegenaanlopen. Dat was natuurlijk heel nuttig, omdat we het konden meenemen in de ontwikkeling van BinnenBereik. Het heeft de ontwikkelingen zeker versneld.

Aanvankelijk waren de operators wat huiverig en terughoudend om deze taak aan een onafhankelijke partij toe te vertrouwen. Begrijpelijk. Het hielp ons dat BTG een standaard heeft ontwikkeld voor neutrale indoornetwerken. Je kunt het zien als een soort certificering. Dat zorgde voor vertrouwen.”

Wat is het belang van een brancheorganisatie zoals BTG?
“Dat leden toegang hebben tot een heel breed netwerk is natuurlijk heel interessant. Ik krijg inspiratie van de mensen die ik dankzij de BTG ontmoet, doe er ideeën door op en ook kennis. NOVEC is nu drie jaar lid van de brancheorganisatie en heeft inmiddels zelf gemerkt hoe waardevol het is om de krachten te bundelen.”

Dit artikel verscheen in het BTG voorjaarsmagazine van 2021.