Grondeigenaren

NOVEC beheert antenne-opstelpunten en verhuurt deze aan telecomproviders. De masten staan vaak op grond van anderen. De grondeigenaren zijn voor ons heel belangrijk.

Afspraken over grondhuur en over toegang tot het terrein waarop de mast staat worden in een overeenkomst vastgelegd. Het toegangsprotocol regelt onder andere de voorwaarden die een grondeigenaar stelt voor het betreden van zijn grond tot aan het opstelpunt van NOVEC. Is bij u niets geregeld voor de toegang? Of zijn de omstandigheden veranderd? Neem dan contact op met de afdeling Landlordbeheer via beheer@novecmasten.com of bel +31 (0)347 35 89 37.

NOVEC laat al haar opstelpunten, in eigendom of in beheer, minimaal één keer per jaar inspecteren en onderhouden door externe partijen. Het opstelpunt wordt gecontroleerd op slijtage, groenonderhoud, veiligheid, diefstal en vandalisme. Het kan gebeuren dat er gedurende het jaar een afwijkende of onwenselijke situatie ontstaat. U kunt bijzonderheden melden via +31 (0)347 35 89 37 of beheer@novecmasten.com

Om de meeste opstelpunten staat een hekwerk met een slot. Diefstal van materialen of vernieling van of bij het opstelpunt komt helaas voor. Ziet u een open hek of verdachte omstandigheden? Meld het NOVEC via +31 (0)347 35 89 37 of beheer@novecmasten.com Zo kunnen wij gepaste maatregelen nemen of de schade herstellen.

Op de grond naast het opstelpunt en in de mast plaatst een telecomprovider bedrijfsapparatuur (apparatuurkasten, antennes en schotels). Dit geheel wordt een site genoemd. Iedere provider geeft iedere site zijn unieke sitenummer. Per opstelpunt van NOVEC kunnen er dus meer sitenummers zijn, omdat zowel KPN, Vodafone als T-Mobile een eigen site kunnen hebben.

NOVEC maakt voor haar correspondentie en facturatie altijd gebruik van het NOVEC-sitenummer. Door hiervan gebruik te maken kunnen wij in onze centrale database snel uw gegevens terugvinden. U kunt in uw communicatie ook gebruikmaken van het sitenummer van een telecomprovider. Dat nummer staat meestal bovenaan uw grondovereenkomst. Wij zoeken dan de juiste gegevens erbij.

Heeft u vragen over bovenstaande onderwerpen, neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

Factureren

Facturen van grondeigenaren aan NOVEC worden binnen 30 dagen na ontvangstdatum betaald, als de factuur voldoet aan onderstaande voorwaarden:

Verhuur onroerend goed en btw

Verhuur van onroerend goed is bij wet vrijgesteld van btw. Dat betekent dat er geen btw in rekening gebracht mag worden. Er bestaat een uitzondering op deze regel wanneer er door de contractspartijen geopteerd is voor belaste verhuur van onroerend goed. De huurovereenkomst moet dan voldoen aan de voorwaarden gesteld door de fiscus. In alle andere gevallen worden facturen met btw niet in behandeling genomen.

Indexeren

Op de website van het CBS kunt u via een rekenhulp de variabelen invullen voor de manier van indexeren. In de grondovereenkomst is terug te vinden welk prijsindexcijfer gehanteerd moet worden. En of een maandcijfer of een jaargemiddelde van toepassing is. 

Komt u er niet uit, neem dan contact op met de afdeling Landlordbeheer van NOVEC via +31 (0)347 35 89 37 of beheer@novecmasten.com