Gemeenten

5G wordt gezien als een belangrijke voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van de informatiesamenleving. De vraag naar snelle 5G verbindingen neemt toe, waardoor meer antennes nodig zijn dan bij 4G. Deze antennes zullen in de toekomst niet meer alleen hoog in masten en daken worden geplaatst, maar bijvoorbeeld ook in lantaarnpalen en laadpalen.

NOVEC verhuurt en beheert in heel Nederland zo’n 2.000 opstelpunten (masten) voor antennes van mobiele telecommunicatie en is voor 100% eigendom van staatsdeelneming TenneT. 

Door de opgebouwde ervaring met de telecomoperators en antenne-opstelpunten voor 4G, kan NOVEC als partner uw gemeente ondersteunen in uw missie naar een toekomstige, slimmere en duurzamere leefomgeving zonder straat- en horizonvervuiling.

Waarom NOVEC?

Om opstelpunten voor mobiele telecom in gemeenten te realiseren, moeten gemeenten met de drie verschillende telecomoperators om tafel. Door de jaren heen heeft NOVEC als grootste onafhankelijke aanbieder van telecominfrastructuur in Nederland goede relaties opgebouwd met de telecomoperators. Wanneer u kiest voor NOVEC, hoeft u daarom als gemeente maar één keer om de tafel te zitten waardoor uw gemeente nog sneller de stappen kan nemen naar een toekomstige, slimmere en duurzamere leefomgeving.

Horizonvervuiling in uw gemeente kan optreden als de huidige antenne-opstelpunten van de telecomoperators niet gedeeld worden. NOVEC kan dit als onafhankelijke partij, met de inzet van telecom- en hoogspanningsmasten, faciliteren. Zo blijft uw gemeente vrij van een overbouw aan masten.

De nieuwe Telecomwet verplicht gemeenten in te stemmen met redelijke verzoeken van telecomaanbieders tot medegebruik van hun publieke infrastructuur voor de plaatsing van kleine antennes (small cells). NOVEC kan u als gemeente ontzorgen door de exploitatie van small cells in de publieke infrastructuur op zich te nemen. NOVEC doet dit bijvoorbeeld al voor TenneT. Namens TenneT exploiteert NOVEC de hoogspanningsmasten als antenne-opstelpunt. Op deze manier brengt NOVEC de belangen van de operators en de publieke instanties bij elkaar.

Door diverse smart city toepassingen, laadpalen en small cells, kan er op termijn een wildgroei aan antenne-opstelpunten in het straatbeeld van uw gemeente ontstaan. NOVEC is daarom, samen met haar participatie OTC, bezig met het ontwikkelen van een ‘smart-pole as a service’ concept, zodat al deze toepassingen in één paal gecombineerd worden om de vervuiling van het straatbeeld te voorkomen. Bent u geïnteresseerd in een proof of concept of pilot, neemt u dan contact met ons op.

NOVEC investeert in smart poles, is hier eigenaar van en ontzorgt de gemeente zodoende volledig. Daarnaast kan NOVEC de exploitatie en het beheer van deze smart poles coördineren en organiseren. Deze smart poles zijn ook al voorbereid op de opkomst van small cells waardoor de gemeente hiervoor makkelijk locaties ter beschikking kan stellen.

Heeft u gebrek aan mobiele dekking in uw gemeente? NOVEC is bereid te investeren in een telecommast en in samenwerking met de telecomoperators mobiele dekking te verzorgen.

80% van het mobiele verkeer vindt binnen plaats. Een slecht mobiel bereik leidt slecht mobiel bereik tot een trage mobiele internetverbinding op de smartphones van uw medewerkers en bezoekers. Voor dit probleem beschikt NOVEC over een oplossing. Met dochteronderneming BinnenBereik bieden zij door de aanleg van mobiele indoornetwerken ‘as a service’  dekking van alle telecomproviders in grote kantoorpanden. Eigenaren en gebruikers van deze panden worden zo volledig ontzorgd op het gebied van mobiele dekking en zijn altijd goed bereikbaar, ook in de parkeergarages en lift.

Heeft u een vraag?

Heeft u als gemeente vragen over bijvoorbeeld een gebrek aan mobiele dekking, 5G small cells of smart poles? Of heeft u een andere vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

* Dit veld is verplicht