Telecominfrastructuur

NOVEC is de grootste onafhankelijke aanbieder van antenne-opstelpunten in Nederland. Wij verhuren en beheren mastruimte voor antennes en schotels voor mobiele telecommunicatie, radio, televisie- en overige toepassingen. NOVEC heeft diverse masten in eigendom en/of beheer:

Telecommast

Hoogspanningsmast

Omroepmast

Telecom opstelpunten

NOVEC biedt telecominfrastructuur aan in heel Nederland. Daarbij maken we ook gebruik van bestaande infrastructuur, zoals hoogspanningsmasten. 

Onze telecominfrastructuur is toegankelijk voor alle telecomoperators en andere partijen en/of netwerken die hiervan gebruik willen maken. Hiermee gaan we een wildgroei aan masten tegen en voorkomen we horizonvervuiling. 

Met onze 2.000 masten bieden wij een landelijk dekkend netwerk. Onze masten bevinden zich zowel in stedelijke als landelijke gebieden.

Built to suit masten voor telecom operators

NOVEC bouwt ook turnkey masten (built to suit) op nieuwe locaties op verzoek van telecomoperators. Wij werken nauw samen met onze klanten en nemen daarbij het hele proces uit handen. De verwerving van grond, vergunning, ontwerp, bouw en beheer van de mast én de investering. Telecomoperators kunnen bij deze turnkey projecten hun specifieke wensen kenbaar maken.

Indoor mobiele dekking BinnenBereik

Bijna 80% van het mobiele telecomverkeer vindt binnen gebouwen plaats. Helaas is het mobiele bereik daar vaak onvoldoende. Dit heeft vooral te maken met de hoogte van gebouwen en de steeds betere isolatie met (HR++/+++) glas, waardoor het mobiele signaal nauwelijks meer binnenkomt.

Optimaal mobiel bereik
Een indoor mobiel netwerk van BinnenBereik brengt de signalen van zowel KPN, VodafoneZiggo als T- Mobile het gebouw binnen via een centrale installatie. Het indoor mobiel netwerk distribueert het signaal via meerdere antennes per verdieping. Hierdoor is er optimaal bereik en capaciteit van alle operators overal in het gebouw. Het systeem van BinnenBereik is bovendien toekomstvast en nu al geschikt voor 5G.

Keuzevrijheid in telecomprovider
BinnenBereik levert een optimaal mobiel bereik van alle telecomproviders. Dit biedt verhuurders en gebruikers van het gebouw vrijheid in de keuze van een telecomprovider voor hun mobiele abonnementen.

Volledig ontzorgd
BinnenBereik investeert in het systeem en verhuurt en beheert de service voor meerdere jaren. Hierdoor is de gebouweigenaar of de huurder volledig ontzorgd.

Indoornetwerk BinnenBereik

Bijna 80% van het mobiele telecomverkeer vindt binnen gebouwen plaats. Helaas is het mobiele bereik daar vaak onvoldoende. Dit heeft vooral te maken met de hoogte van gebouwen en de steeds betere isolatie met (HR++) glas, waardoor het mobiele signaal nauwelijks meer binnenkomt.

Optimaal mobiel bereik
Een indoornetwerk van BinnenBereik brengt de signalen van zowel KPN, VodafoneZiggo als T- Mobile het gebouw binnen via een centrale installatie. Het indoornetwerk distribueert het signaal via meerdere antennes per verdieping. Hierdoor is er optimaal bereik en capaciteit van alle operators overal in het gebouw. Het systeem van BinnenBereik is bovendien toekomstvast en nu al geschikt voor 5G.

Keuzevrijheid in telecomprovider
BinnenBereik levert een optimaal bereik van alle telecomproviders. Dit biedt verhuurders en gebruikers van het gebouw vrijheid in de keuze van een telecomprovider voor hun mobiele abonnementen.

Volledig ontzorgd
BinnenBereik investeert in het systeem en verhuurt en beheert de service voor meerdere jaren. Hierdoor is de gebouweigenaar of de huurder volledig ontzorgd.

Small Cells

Om 5G-signalen door te geven zijn op termijn meer antennes nodig dan bij 4G. Vooral in stedelijke gebieden. Deze antennes zullen niet meer alleen hoog in masten en daken worden geplaatst, maar ook dichter op de plaatsen waar het mobiele netwerk daadwerkelijk gebruikt wordt. Dus bijvoorbeeld in lantaarnpalen en mogelijk ook in putdeksels. 

Om dit te faciliteren wordt in de nieuwe telecomwet van gemeenten en andere publieke instanties geëist dat zij hun publieke infrastructuur hiervoor ter beschikking willen stellen. Dit vraagt nogal wat van deze organisaties, die daar geen ervaring mee hebben. 

NOVEC heeft veel ervaring met het ter beschikking stellen van bijvoorbeeld de hoogspanningsmasten als antenne-opstelpunt en adviseert graag ook andere openbare instanties hoe zij hun infrastructuur als antenne-opstelpunt kunnen exploiteren.

Heeft u hierover als gemeente vragen? Neem dan contact met ons op.